Caravelair Caravelair

Er zijn 52 Caravelair Caravelair-kentekens in Nederland, op te zoeken in de kentekencheck van Voertuig-zoeker.nl.

Oudste Caravelair Caravelair aanhanger: WHST99WH-ST-99(WHST99)

Jongste Caravelair Caravelair aanhanger: 95WJP295-WJP-2(95WJP2)

Lijst van Caravelair Caravelair middenasaanhangwagens

In Nederland zijn 52 Caravelair Caravelair middenasaanhangwagens. De volgende lijst is gesorteerd op kenteken. De oudste middenasaanhangwagen staat dus vooraan.

WHST99WH-ST-99(WHST99) 88WJVN88-WJ-VN(88WJVN) 39WLBS39-WL-BS(39WLBS) 11WLDD11-WL-DD(11WLDD) 72WLLZ72-WL-LZ(72WLLZ) 72WLST72-WL-ST(72WLST) 87WLTG87-WL-TG(87WLTG) 36WLXG36-WL-XG(36WLXG) 77WLXX77-WL-XX(77WLXX) 48WNDS48-WN-DS(48WNDS) 84WNFP84-WN-FP(84WNFP) 73WNGZ73-WN-GZ(73WNGZ) 16WNHF16-WN-HF(16WNHF) 77WNPF77-WN-PF(77WNPF) 83WNTS83-WN-TS(83WNTS) 28WPDH28-WP-DH(28WPDH) 16WPFP16-WP-FP(16WPFP) 86WPLV86-WP-LV(86WPLV) 66WRHB66-WR-HB(66WRHB) 52WRJG52-WR-JG(52WRJG) 07WRND07-WR-ND(07WRND) 81WRPL81-WR-PL(81WRPL) 28WRPV28-WR-PV(28WRPV) 13WRZJ13-WR-ZJ(13WRZJ) 52WSBF52-WS-BF(52WSBF) 74WSJT74-WS-JT(74WSJT) 40WSKK40-WS-KK(40WSKK) 58WSPK58-WS-PK(58WSPK) 23WSSR23-WS-SR(23WSSR) 89WSXD89-WS-XD(89WSXD) 05WTRJ05-WT-RJ(05WTRJ) 15WTZR15-WT-ZR(15WTZR) 79WVFS79-WV-FS(79WVFS) 06WVGF06-WV-GF(06WVGF) 43WVVS43-WV-VS(43WVVS) 87WXLB87-WX-LB(87WXLB) 76WZGF76-WZ-GF(76WZGF) 06WZHK06-WZ-HK(06WZHK) 32WZKB32-WZ-KB(32WZKB) 88WZSB88-WZ-SB(88WZSB) 25WZVL25-WZ-VL(25WZVL) 44WZXK44-WZ-XK(44WZXK) 68WDK468-WDK-4(68WDK4) 25WDK925-WDK-9(25WDK9) 87WDP987-WDP-9(87WDP9) 11WDS111-WDS-1(11WDS1) 28WDZ628-WDZ-6(28WDZ6) 06WGH406-WGH-4(06WGH4) 32WGV132-WGV-1(32WGV1) 95WGX495-WGX-4(95WGX4) 91WHL191-WHL-1(91WHL1) 95WJP295-WJP-2(95WJP2)

Bekijk specificaties

Bekijk alle middenasaanhangwagens van Caravelair, alle type-uitvoeringen van de Caravelair Caravelair of gebruik dit formulier.